Medlemsansökan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDLEMSANSÖKAN


Avgift 200:- år.
I inträdesavgiften ingår minst en tidning, nyhetsbrev och digital medlemsmatrikel.


Klubbens Plusgiro är 4548822-8.


Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.


Om du har flera bilar skriv in dessa i meddelandefältet.