Kontakt styrelse

AUSTIN MORRIS WOLSELEY KLUBBEN

organisationsnummer 843002-6321


Vi verkar för bevarandet av alla Austin, Morris och Wolseley bilar
Vi är anslutna till MHRF som har förmånliga försäkringar.
Medlemsavgiften är 200 SEK / år.

Plusgiro: 4548822-8

Klubbens adress är: Vedby 7718 264 93 Klippan

Styrelse 2020-21


Ordinarie ledamöter


Anders Håkansson Ordförande /Redaktör /Webb / GDPR

Tel: 0738-305225

E-post: ordf@austin-morris-wolseley.se


Per Lindholm Sekreterare

Tel: 0430-26158

E-mail: perlindholm1@hotmail.com


Tommy Ahlquist Kassör / Matrikel

Tel: 070-864 17 58

E-post:

ekonomi@austin-morris-wolseley.se


Claes Askman Vice Ordförande

Tel: 042-72004, 0705-160210

E-mail: claes.askman@telia.com


Anders Lundgren Ledamot

Tel: 0510-80618, 0702-956554

E-post: anders.h.lundgren@gmail.comSuppleanter
Sven Haraldsson
Tel: 0707-337058
E-post: svenharaldsson@outlook.com


Rolf Öhlen
Tel: 060-563002, 0702-424131
E-post: ro060156635@gmail.com


Valberedning
Bengt Möller Sammankallande
Tel: 0763-912835
E-post: b.moller@live.se


John North
Tel: 0480-65203Historiker England
Mike Parry
Tel:+44 - 7586 949067

E-post: ferrit40@hotmail.com


Kontaktmän
Emil Larsson Morris Oxford & Cowley II-lV
Tel: 026-162069, 0705-609946
E-post: 89x2@hotmail.com 


John North, Kalmar län
Tel: 0480-65203


Rolf Öhlen, Austin
Tel: 060-563002, 0702-424131
E-post: ro060156635@gmail.com


Anders Lundgren, Västra Götaland
Tel: 0510-80618, 0702-956554
E-post: anders.h.lundgren@gmail.com