Wolseley

WOLSELEY HISTORIK


1896 - 1918:

Wolseley hade grundats i Australien på 1880-talet för att bygga fårklippningsmaskiner. Herbert Austin skickades till Birmingham för att starta upp en brittisk filial. Väl på plats fattade han intresse för billtillverkning och hans första modell stod klar 1896. Bildelen av verksamheten såldes till vapentillverkaren Vickers 1901. Austin kom snart i konflikt med de nya ägarna angående bilarnas konstruktion och lämnade företaget 1905 för att bygga bilar under eget namn. Som ersättare tog man i J D Siddeley och företagets bilar såldes under resten av första årtiondet som Wolseley-Siddeley.


1919 - 1939:

Under första världskriget byggde Wolseley flygmotorer från Hispano-Suiza. Efter kriget drog man nytta erfarenheten och byggde moderna motorer med överliggande kamaxel och demonterbart topplock. 1926 gick Wolseley i konkurs och Vickers sålde företaget till William Richard Morris, efter ett anbudsförfarande där även Austin varit intresserade. W R Morris ägde Wolseley som privatperson och först i mitten av trettiotalet blev företaget officiellt en del av Nuffield Organisation. Men Wolseleys toppventilsmotorer spreds snart till Morris och MG. Under trettiotalet reducerades Wolseley gradvis till en lyxigare variant av Morris. 1933 kom för första gången det inifrån belysta kylarmärke, som framöver skulle känneteckna Wolseley. 1937 köpte Scotland Yard ett antal 18 hp, vilket blev starten på en trettioårig tradition bland brittiska polisen, att använda Wolseleys sexor som patrullbilar.

1940 - 1967:

Efter andra världskriget flyttades produktionen till Morris-fabriken i Cowley. Wolseleys första efterkrigsbilar var mycket lika motsvarande Morris-version, men hade fortfarande motorer med överliggande kamaxel. Sedan British Motor Corporation bildats 1952, blev släktskapet med övriga BMC-produkter alltmer tydligt. Wolseley-bilarna blev en ”finare” version med allmänt bättre utrustning och traditionell brittisk inredning med läder och trä.

1968 - 1975:

Efter bildandet av British Leyland Motor Corporation 1968, satsades allt mindre resurser på Wolseley. Sista bilen presenterades våren 1975 och var som vanligt en lyxigare version av motsvarande Austin och Morris. Ett halvår senare rationaliserades serien till en enda Princess-modell och märket Wolseley upphörde att existera.);


Här nedan följer några Wolseley modeller:


1896: Wolseley Tricycle

1902: Wolseley 10 hp

1920-1924: Wolseley 10

1920-1927: Wolseley 15

1927: Wolseley 16/45 Viper

1931: Wolseley Hornet

1934-1935: Wolseley Nine

1935-1936: Wolseley Wasp

1936: Wolseley 18 hp

1936-1937: Wolseley 10/40

1936-1939: Wolseley 12/48

1939-1939: Wolseley Ten);

Sex-cylindriga:

1920-1924: Wolseley 20

1930-1936: Wolseley Hornet OHC

1927-1932: Wolseley Viper (car)

1928-1930: Wolseley 12/32

1930-1935: Wolseley 21/60

1933-1935: Wolseley Sixteen

1935-1936: Wolseley Fourteen

1935-1935: Wolseley Eighteen

1936-1938: Wolseley 14/56

1937-1938: Wolseley 18/80

1935-1937: Wolseley Super Six 16HP, 21HP, 25HP

1938-1941: Wolseley 14/60

1938-1941: Wolseley 16/65

1938-1941: Wolseley 18/85 (även tillverkad 1944, för militärt bruk)

1937-1940: Wolseley 16HP, 21HP, 25HP);

Åtta-cylindriga:

1928-1931: Wolseley 21/60 Straight Eight Overhead Cam 2700cc (536 

producerade);

Fyr-cylindriga:

1939-1948: Wolseley Ten (Morris Ten)

1937-1948: Wolseley 12/48 (Efterkrigs versionen var Series III)

1946-1948: Wolseley Eight (liknande Morris Eight Series E)

1947-1955: Wolseley Oxford Taxi (Morris Commercial design)

1948-1953: Wolseley 4/50 (liknande Morris Oxford MO)

1952-1956: Wolseley 4/44

1956-1958: Wolseley 15/50 (MG Magnette ZB)

1957-1965: Wolseley 1500 (liknande Riley One-Point-Five, baserad på Morris 

Minor)

1958-1961: Wolseley 15/60 (Austin A55 (Mark 2) Cambridge)

1961-1969: Wolseley Hornet (liknande Riley Elf, baserad på Mini)

1961-1971: Wolseley 16/60 (Austin A60 Cambridge)

1965-1974: Wolseley 1100/1300 (BMC ADO16)

1967-1971: Wolseley 18/85 (BMC ADO17);

Sex-cylindriga:

1938-1948: Wolseley 14/60 (Efterkrigsversionen var Series III)

1938-1948: Wolseley 18/85 (Efterkrigsversionen var Series III)

1938-1948: Wolseley 25 (Efterkrigsversionen var Series III)

1948-1954: Wolseley 6/80 (Morris Six)

1954-1959: Wolseley 6/90 (Riley Pathfinder/Riley Two-Point-Six)

1959-1961: Wolseley 6/99 (Austin A99 Westminster)

1961-1968: Wolseley 6/110 (Austin A110 Westminster)

1962-1965: Wolseley 24/80 (Australisk version av 15/60 och 16/60, men sex-

cylindrig; liknande Austin Freeway)

1972-1975: Wolseley Six (BMC ADO17)

Mars-Oktober 1975: Wolseley saloon (18–22 series));

Även tillverkade (datum ej säkra):

Wolseley 4/60 (Holländsk version av 16/60)

Wolseley 300 (Dansk version av 6/99 och 6/110));


Källor (Wikipedia):

Stora billexikonet, red. G N Georgano, svensk övers. Björn-Eric Lindh 1982. ISBN 91-86442-00-7

The Cars of BMC, av Graham Robson, 1987. ISBN 1-988970-41-5);

www.morriswolseley.se © 2015